Zatiaľ žiadne komentáre

Pallotínske stretnutie mládeže

V dňoch 30. – 31. augusta 2013 sa konalo už 7. pallotínske stretnutie mládeže, na ktorom sa tento rok zúčastnila aj početná, 15 členná „výprava“ z našej farnosti. Nabudená mládež, ktorá nadviazala mnoho známostí s poliakmi už na slovensko/poľskej letnej oáze v Bratislave sa rozhodla, že posledné dva augustové dni chce stráviť pri hlavnom meste poľska (Warszawe), v seminári kňazov pallotínov v Oltarzewe. Kňazi, ktorí každoročne zhromažďujú mladých z farností, kde pôsobia pallotíni nám tento rok pripravili pestrý program.

Tento program sa začal v piatok ráno 30. vytvorením spoločenstva pri hudbe a tanci chválením Pána. Pokračovali sme úžasným svedectvom poliačky, ktorá ako sama hovorí, bola zachránená z pekla. Vyrozprávala nám svoj život, život jednej z najúspešnejších modeliek v Taliansku, ktorá stratila všetko, aby našla Pána Ježiša až v Medžugorí… Po prestávke na obed sme pokračovali koncertom poľskej skupiny RAZEM ZA JEZUSEM, ktorá nás pripravila na večerný program. Ten sa konal v kostole pallotínov v Ozarowe, kde sme prešli, modliac sa korunku, spolu v procesii. V kostole nás čakala adorácia, ktorej predchádzala katechéza. Mali sme možnosť spovede a osobného rozhovoru s Kristom, ktorý sa pýtal: „KOHO HĽADÁTE?“ (motto stretnutia v tomto roku).

Sobotu sme začali spoločnou spievanou modlitbou ranných chvál, po ktorej nasledovali raňajky a ďalšie svedectvo. Tento krát sa nám prihovorila žena, ktorá bola dlhé roky posadnutá diablom, videla ho a rozprávala sa s ním. Silné svedectvo, ktoré sa nás všetkých dotklo, bolo posledným bodom programu. Čakala nás už len spoločná omša, pri ktorej sme vytvorili skutočné spoločenstvo s Kristom.

Je veľmi ťažké vyjadriť všetky zážitky, pocity a to, čo sa nás dotklo. Dostali sme možnosť stretnúť množstvo nových ľudí, s ktorými sme nadviazali priateľstvá a tiež upevniť vzťahy medzi nami. Touto cestou sa chce zúčastnená mládež poďakovať p. farárovi, ktorí bol ochotný vybaviť odvoz a zúčastniť sa stretnutia spolu s nami.

Vďaka Bohu za dielo sv. Vincenta Pallottiho!

Pridať komentár