Zatiaľ žiadne komentáre

Púť – Medžugorie

V dňoch 5. – 15. augusta 2013 sa farníci zo Smižian zúčastnili už po štvrtýkrát púte v pútnickom meste Medžugorie. Mesto pokoja, ktoré už 32 rokov prijíma pútnikov putujúcich na to miesto, kde sa zjavila Panna Mária šiestim deťom po prvýkrát 24. júna 1981. Putuje tam nespočetné množstvo ľudí, ktorí chcú prežívať dni pokoja a lásky. Je to miesto, ktoré má prívlastok „Spovednica sveta“ a je to skutočne tak. Množstvo pútnikov otvára svoje srdcia a nachádza úľavu pre svoju dušu a telo. Farníci zo Smižian sa vybrali na púť, aby navštívili tieto miesta.

V areáli kostola sv. Jakuba nás každé ráno vítala svojím úsmevom Panna Mária a sprevádzala nás počas celej púte. Každý deň sme navštevovali kostol sv. Jakuba a priľahlý areál, kde sme sa zhromažďovali pred večernou svätou omšou na modlitby sv. ruženca a následne na svätú omšu. Naša cesta viedla aj na Vrch zjavenia – Podbrdo, kde sa prvýkrát zjavila Panna Mária šiestim deťom. Samozrejme krížová cesta a výstup na Križevac, miesto kde je umiestnený kríž, ktorý miestni obyvatelia postavili pri 1900. výročí umučenia Pána Ježiša, boli tiež naším cieľom.  V Komunite Blahoslavenstiev nás už po štvrtýkrát očakávala sestra Barbara z Komunity Blahoslavenstiev, kde sme sa modlitbou zasvätili Panne Márii. Nezabúdame ani na návštevu cintorína a hrobu p. Slávka Barbariča, ktorý bol dušou Medžugoria a ktorého kroky viedli denne na Križevac, kde aj poslednýkrát vydýchol. Jeho posledné slová boli „Chráňte mi kopce“- ktorými chcel odovzdať posolstvo, aby sme stále navštevovali miesta, kde sa pravidelne zjavuje Panna Mária vizionárom. Nezabudli sme ani na Gorana a Katku – manželov, ktorých cesta ku sviatosti manželstva bola skutočne kľukatá a ktorí ďakujú Panne Márii za každý prežitý deň. Tiež manželia Patrik a Nancy, ktorí celý svoj život zasvätili Panne Márii a dielo, ktoré budujú, tzv. „Zámoček“ slúži kňazom i laikom na obohatenie a prinavrátenie duševných i telesných síl. Je potrebné spomenúť „Máriinu dedinu“ – ktorú páter Slávko Barbarič založil pre osirelé deti, ktoré zostali po vojne bez rodičov a taktiež komunitu „Cenacolo“, ktorú založila sestra Elvíra pre mladých ľudí, ktorí podľahli závislostí. Táto drobná rehoľná sestra ich zverila do rúk Panne Márii a ona toto dielo požehnáva.

Bolo toho veľa čo sme videli, počuli, doslova dotkli sme sa týchto miest, kde sa dejú zázraky, ktoré sú viditeľné, ale aj neviditeľné a to v našich srdciach. Uchvacujúci je večerný pohľad na celé Medžugorie a hlavne na Podbrdo – Vrch zjavenia , kde cesta v podobe Ruženca je vysvietená . Práve modlitba sv. ruženca nech je pre nás tým svetlom, ktoré nám ukazuje cestu k Panne Márii a cez ňu k jej Synovi Ježišovi. Ďakujeme nášmu duchovnému o. Leonardovi za sprevádzanie na púti a prajeme, nech nám je Panna Mária sprievodkyňou po celý život.

Pridať komentár