Pastoračné zmeny 2011

     Dňa 2. 10. 2011 sme sa rozlúčili s pátrom Arkadiuszom Piekutom, ktorý v našej farnosti pôsobil 9 rokov, z toho 5 rokov vo farskom kostole v Smižanoch a 4 roky vo Svätyni Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Páter Arkádiusz celebroval v nedeľu 2. 10.  sv. omše o 9:00...

Continue reading

Medžugorie 2011

Prichádzame Matka drahá …!             Púť – slovo, ktoré nás farníkov oslovilo už v minulom roku 2010, keď sme našich duchovných otcov Leonarda a  Adama požiadali o sprevádzanie na púti v Medžugorí. Pozvanie prijali a termín sme si stanovili na 5.- 15. augusta 2011. Mali sme na to rok, rozhodnutie...

Continue reading