Zatiaľ žiadne komentáre

Sviatosť birmovania

29. apríla na nedeľu Dobrého pastiera bola v našej farnosti udelená 75. birmovancom sviatosť kresťanskej dospelosti – sviatosť birmovania. Birmovanci túto sviatosť prijali z rúk spišského sídelného biskupa Mons. Štefana Sečku. Otec biskup vo svojom príhovore povzbudil prítomných slovami: „Aby sme boli vo svojom živote normálni.“ Veríme, že birmovanci si tieto slová ale aj zodpovednosť kresťanskej dospelosti vezmú k srdcu a vyrastú z nich zodpovední kresťania.

Pridať komentár