Zatiaľ žiadne komentáre

Nedeľa Božieho milosrdenstva

V druhú veľkonočnú nedeľu, t.j. nedeľu Božieho milosrdenstva (15.4.) sa konala odpustová slávnosť vo svätyni Božieho milosrdenstva.
Do svätyni putovalo mnoho pútnikov z blízka i ďaleka. Aj keď počasie nebolo najkrajšie , mnohé milosti sa rozliali na pútnikov.
Hlavnú svätú omšu predsedal generálny vikár spišskej diecézy, prof. Anton Tyrol.

Pridať komentár