Sviatosť birmovania

„ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého.“   (Jn 20, 22) V nedeľu 21.9.2014, vo svätyni Božieho milosrdenstva, prijalo 136 ľudí sviatosť birmovania. Boli to žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl a taktiež niekoľko dospelých. Sviatosť birmovania vyslúžil o. biskup Andrej Imrich, ktorý...

pokračovať v čítaní

Slávnostné zverenie sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie

Tento cirkevný rok na Slovensku, sa niesol v duchu prípravy na zasväcujúce sa zverenie pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie. Príprava spočívala v deväťmesačnej prípravnej novéne, pričom každý mesiac mal svoju ťažiskovú tému. Vyvrcholenie nastalo 15.9.2014, v deň slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, kedy kardinál Tomko v Národnej mariánskej svätyni v Šaštíne...

pokračovať v čítaní

Púť k Sedembolestnej Panne Márii do Iliašoviec

Prežívame Rok Sedembolestnej Panny Márie a 450. výročie ustanovenia tohto sviatku. Hlavým sviatkom nášho milovaného, malého Slovenska je sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Ráno 13.9. o 8.30 hod. sa farníci stretli pred farským kostolom a odtiaľ s modlitbou a piesňou na perách sa uberali cez smižiansku Kalváriu k Sedembolestnej Panne Márii...

pokračovať v čítaní

Cirkevná škôlka v našej obci

Tohto roku otvorenie školského roka na škole Povýšenia sv. Kríža bolo o to slávnostnejšie, že na tejto škole bola otvorená aj Cirkevná materská škola. Toto dielo vzniklo na podnet viacerých rodičov a je veľkým darom pre našu obec. V deň otvorenia školského roka sa uskutočnilo posvätenie tejto škôlky, ktoré vykonal...

pokračovať v čítaní

Miništrantské trojdnie

Na konci prázdnin, sa v priestoroch katechetického centra, konalo miništrantské trojdnie, na ktoré boli pozvaní všetci miništranti. Nebolo nás veľa, ale máme veľa spoločných zážitkov. Hrali sme rôzne spoločenské hry, boli sme na malom výlete v Poprade, kde sme si zahrali bowling a zašli sme aj do kina. Dúfame, že...

pokračovať v čítaní