Zatiaľ žiadne komentáre

Sviatok Povýšenia sv. Kríža

Sviatok Povýšenia Sv. Kríža bol druhým slávnostným dňom pre našu farnosť po púti do Iliašoviec. Vždy bol a je obohatením pre nás, ale aj pre hostí. Kde môžeme načerpať silu pre náš život? Jedine pod krížom a pri našej Sedembolestnej Panne Márii – našej patrónke.

Tohto roku sme privítali v našej farnosti na odpustovej slávnosti otcov Karmelitánov z Lorinčíka pri Košiciach, kde je ich novopostavený kláštor, ktorý práve 27.septembra 2014 bude posvätený.

„ Kríž je znakom spásy – kríž ten drevený.“ Kalvária vrcholný okamih Ježišovej Matky. Apoštol píše: „Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka.“ Tu počula Ježišove slová :“Žena, hľa tvoj Syn!“ Tu, pod krížom prijala nás za svoje deti. „Nie sme siroty!“ Tu nás podopiera naša Matka – Sedembolestná Matka – Patrónka Slovenska. A tak zasväcujeme jej svoj život, životy našich rodín aj budúcnosť celého Slovenska.

Otcovia karmelitáni nás oboznámili s rehoľou a možnosťou zasvätenia sa ich patrónke oblečením do rúcha karmelskej Panny Márie – a ako získať Posvätný škapuliar, dar Matky Božej. Tiež oboznámili nás s výsadami, záväzkami a praktickými radami pre členov Bratstva posvätného škapuliara. Otcovia Karmelitáni boli pri každej sv. omši počas odpustovej slávnosti a tiež o 15.00 hod. viedli modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva. Po modlitbe pokračoval program na farskej záhrade už po 4-krát „FARFESTOM“. FARFEST bol obohatený programom „Smižančanky“ , našimi mladými a samozrejme dobrým gulášom a dobrými koláčikmi.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali a prispeli svojou pomocou a samozrejme tiež dobrou náladou, ktorá patrí k nášmu smižianskemu odpustu.

Pridať komentár