Zatiaľ žiadne komentáre

Slávnostné zverenie sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie

Tento cirkevný rok na Slovensku, sa niesol v duchu prípravy na zasväcujúce sa zverenie pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie.

Príprava spočívala v deväťmesačnej prípravnej novéne, pričom každý mesiac mal svoju ťažiskovú tému. Vyvrcholenie nastalo 15.9.2014, v deň slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, kedy kardinál Tomko v Národnej mariánskej svätyni v Šaštíne spolu s prítomnými veriacimi, sa zveril pod ochranu Sedembolestnej. Zasvätili seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celý náš národ.

Aj naša farnosť sa zapojila do tohto zverenia tým, že na záver každej sv. omše sa spoločne veriaci s kňazom pomodlili tú istú modlitbu, ktorou bolo Slovensko zverené Panne Márii v Šaštíne.

V tento deň sa konala sv. omša aj v rómskej osade, ktorú odslúžili o. Peter a o. Leonard. Duchovným našej farnosti záleží aj na týchto spoluveriacich. Bohatá účasť staršej generácie, detí a mládeže nasvedčuje tomu, že ani im nie je Panna Mária ľahostajná a je veľmi potrebné priblížiť im život Panny Márie – našej matky a tiež život praktizujúceho kresťana.

Pridať komentár