Zatiaľ žiadne komentáre

Púť k Sedembolestnej Panne Márii do Iliašoviec

Prežívame Rok Sedembolestnej Panny Márie a 450. výročie ustanovenia tohto sviatku.

Hlavým sviatkom nášho milovaného, malého Slovenska je sviatok Sedembolestnej Panny Márie.

Ráno 13.9. o 8.30 hod. sa farníci stretli pred farským kostolom a odtiaľ s modlitbou a piesňou na perách sa uberali cez smižiansku Kalváriu k Sedembolestnej Panne Márii do Iliašoviec.

I keď bolo daždivé počasie, farníkov to predsa neodradilo. Rozjímania modlitby Krížovej cesty nás viedli k tomu, aby sme sa zamýšľali nad svojím životom a hlavne nad tým, čo znamená pre nás Sedembolestná Panna Mária. Susedná farnosť Iliašovce je práve zasvätená Sedembolestnej Panne Márii a tak z vrcholu Kalvárie naša cesta pokračovala do farnosti Iliašovce. Tešili sme sa všetci, pretože bola to naša prvá pútnická návšteva v tejto farnosti a veríme, že nie posledná.

Do kostola sme prišli za spevu, kde nás už čakal duchovný správca tejto farnosti o. Stanislav Kaník. Vítal nás vyzdobený kostol pripravený k Sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Aj my Smižančania sme prispeli k tejto výzdobe a každý pútnik pozdravil Máriu kvetom prineseným pred obetný stôl. Duchovný správca nás privítal a s radosťou konštatoval, že v roku Sedembolestnej Panny Márie sme prvou farnosťou nášho dekanátu, ktorá prišla na takúto veľkú slávnosť. Sv. omšu celebroval o. Adam, kazateľom bol o Leonard, ktorý predniesol homíliu so zameraním na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie a koncelebrovali ju o. Kristián, miestny správca farnosti a rodáci z tejto farnosti o. Marián a o. Vincent.

Touto púťou sme získali odpustky dané v tomto roku Sedembolestnej. Poďakovanie patrí všetkým , no najmä naším duchovným otcom, ktorí v najväčšej miere prispeli k tomu, aby naša farnosť práve v roku Sedembolestnej Panny Márie zúčastnila sa tejto púte v susednej farnosti Iliašovce.

Pridať komentár