Zatiaľ žiadne komentáre

Sviatosť birmovania

„ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého.“   (Jn 20, 22)

V nedeľu 21.9.2014, vo svätyni Božieho milosrdenstva, prijalo 136 ľudí sviatosť birmovania. Boli to žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl a taktiež niekoľko dospelých. Sviatosť birmovania vyslúžil o. biskup Andrej Imrich, ktorý v kázni podotkol, aby birmovanci nestratili „zdravý strach“, hanblivosť a bázeň pred Pánom.

Týmto už dospelým kresťanom prajeme, aby im Pán dal podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel ich vnútorný človek. (Ef 3, 16)

Pridať komentár