Zatiaľ žiadne komentáre

Naša mládež putovala aj tento rok

V dňoch 29. – 30. augusta 2014 sa konalo pallotínske stretnutie mládeže, na ktorom sa, podobne ako minulý rok, zúčastnila aj naša smižianska mládež v sprievode pátra Kristiána. Po dlhej ceste nás s otvorenou náručou privítali otcovia pallotíni vo svojom seminári v Oltarzewe. Po dobrom spánku sme mohli okúsiť program pripravený kňazmi, ktorí každoročne zhromažďujú mladých z farností v ktorých pôsobia pallotíni.

Tento program sa začal v piatok 29. po raňajšej registrácii vytvorením veľkého spoločenstva pri hudbe a tanci, ktorými sme chválili Pána. Po prestávke na obed sme spoločne putovali do kostola Božieho milosrdenstva v Ozarowie, modlili sme sa korunku k Božiemu milosrdenstvu, po ktorej nasledovala spoločná svätá omša. Po nej sa opäť ulice naplnili našim spevom a radosťou zo stretnutia s Pánom, keď sme sa vracali späť do seminára. Večer sme sa taktiež nenudili, konal sa totiž koncert pozvaných kapiel. Neskôr v kostole, sme mali možnosť porozprávať sa s Kristom počas adorácie, ktorej predchádzala katechéza.

Sobotu sme začali spoločnou spievanou modlitbou ranných chvál, po ktorej nasledovali raňajky a svedectvo Poľky. Prihovorila sa nám mladá žena, ktorá bola posadnutá diablom a svojím zamestnaním vešticou. Opísala svoju cestu hľadania Boha a pokoja. Toto silné svedectvo, ktoré sa nás všetkých dotklo, bolo predposledným bodom programu. Čakala nás ešte spoločná omša, pri ktorej sme vytvorili skutočné spoločenstvo s Kristom a tak zakončili tohtoročné pallotínske stretnutie mládeže.

Je veľmi ťažké vyjadriť všetky zážitky, pocity a to, čo sa nás dotklo. Dostali sme možnosť stretnúť sa s novými ľuďmi, s ktorými sme nadviazali priateľstvá. Touto cestou sa chceme poďakovať otcom Pallotínom.

Pridať komentár