TAIZÉ – modlitba a spevy

Jedným z najdôležitejších prvkov modlitby je spev. Krátke spevy opakované znova a znova dodajú modlitbe meditatívny ráz. Posledný piatok v pôste sme sa aj my v smižianskom farskom kostole spolu, prostredníctvom krátkych spevov, zúčastnili na modlitbe Taizé. Tieto spevy skrz krátke texty vyjadrili, každému z nás osobitne, nejakú základnú skutočnosť...

pokračovať v čítaní

Prednáška Dr. Martina Dilonga

Srdečné pozvanie našich otcov pallotínov zaznelo v pozvánke na veľmi aktuálnu tému „Čistý vzťah, fungujúce manželstvo a ochrana rodiny“. Na farnosť ako je naša smižianska sa zúčastnilo veľmi málo záujemcov. O tieto témy, aj keď v dnešnej dobe sú veľmi aktuálne, neprejavuje záujem ani mladšia ani staršia generácia. Prednáška sa...

pokračovať v čítaní

Stretnutie ctiteľov Sv.Vincenta Pallottiho

ZAC –združuje laikov, ktorí majú záujem zapájať sa v prvom rade modlitbou do spoločenstva, ktoré už Sv.Vincent Palloti –zvestovateľ budúcnosti snažil sa založiť. Záujemcovia o lepšie poznanie kňaza Sv.Vincenta Pallotiho sa po 2-krát stretli v Rehoľno-formačnom centre pri SBM Sp.N.Ves, farnosti Smižany, na prednáške predstaveného pallotínov o. Vladimíra Peklanského, ktorý...

pokračovať v čítaní

Stretnutie ctiteľov sv.Vincenta Pallottiho

ZAC –združuje laikov, ktorí majú záujem zapájať sa v prvom rade modlitbou do spoločenstva, ktoré už Sv.Vincent Palloti –zvestovateľ budúcnosti snažil sa založiť. Záujemcovia o lepšie poznanie kňaza Sv.Vincenta Pallotiho sa po 2-krát stretli v Rehoľno-formačnom centre pri SBM Sp.N.Ves, farnosti Smižany, na prednáške predstaveného pallotínov o. Vladimíra Peklanského, ktorý...

pokračovať v čítaní