Konferencia Biskupov Slovenska

KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA Bratislava 28. marca (TK KBS) Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých...

pokračovať v čítaní

Prihovor Mons. Štefana Sečku spišského biskupa

Drahí veriaci! Prihováram sa Vám v neľahkom čase, ktorý nás postihol z dôvodu pandémie koronavírusu a zasiahol do života nás všetkých. Uvedomujem si vážnosť situácie a zároveň aj mieru ohrozenia, ktorej sú vystavení zvlášť starí a chorí ale rovnako aj zdravotnícky personál a všetci tí, ktorí v službe druhým nasadzujú vlastné životy. Napriek tomu, spojený s ostatnými biskupmi...

pokračovať v čítaní

Výzva Papeža Františka na spoločnu modlitbu 25.03.2020 o 12.00

Na záver nedeľňajšej modlitby Anjel Pána pápež František pozval všetkých vedúcich predstaviteľov Cirkvi, kresťanských spoločenstiev i kresťanov rôznych denominácií, nech spoja svoje hlasy a pozdvihnú ich k nebu, aby sa spoločne pomodlili Otčenáš o dvanástej hodine, na poludnie 25. marca, na sviatok Zvestovania Pána: „Na pandémiu vírusu chceme odpovedať univerzalitou...

pokračovať v čítaní

Dekrét a Nóta Apoštolskej penitenciárie o udelení mimoriadnych odpustkov a spoločnom rozhrešení v čase pandémie

Dňa 19. marca 2020, na základe autorizácie od Svätého Otca Františka vydala Apoštolská penitenciária (kard. M. Piacenza a K. Nykiel) dekrét o možnosti získania úplných odpustkov v čase aktuálnej pandémie. Úplné odpustky môžu získať: * postihnutí koronavírusom, ak sú v karanténe v nemocnici alebo doma: zrieknutie sa hriechu, ak nábožne počúvajú sv. omšu alebo modlitbu...

pokračovať v čítaní

Úmysly sv. omší Svätyňa Božieho milosrdenstva

Úmysly sv. omší slúžené kňazmi v súkromí Svätyňa Božieho milosrdenstva 15.03. – 22.03.2020 15.03.2020        TRETIA PÔSTNA NEDEĽA                 1) za zos. mamu Magdalénu /1. výročie úmrtia/                 2) za zos. Vendelína Cesneka                 3) na úmysel 16.03.2020       Pondelok po 3. pôstnej nedeli                          1) za ctiteľov Božieho milosrdenstva a našich dobrodincov...

pokračovať v čítaní

Prežívanie svätej omši v priamom prenose

Otec biskup Mons. Jozef Haľko vysvetľuje, že  Eucharistiu je možné v takejto výnimočnej situácii prijímať aj duchovne. Upozorňuje však na niekoľko vecí, na ktoré si treba dať pozor: „Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša,...

pokračovať v čítaní

Úmysly svätých omši farský kostol

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ Farský kostol 15.03 – 22.03.2020  15.03.20               TRETIA PÔSTNA NEDEĽA 1                 za zos. s rodiny Michalovičovej, Slimakovej a Kabarec 2                 za farníkov 3                 za zdravie a Božie požehnanie pre babku Máriu 16.03.20               PONDELOK 1                 za zos. Jána Marcího 2                 za zos. rodičov Máriu, Jána, bratov Jána, Ľudovíta, Jozefa...

pokračovať v čítaní

OZNÁM

Drahí Bratia a Sestry.  Verejné bohoslužby v našich kostoloch do 23.3. nebudú slávené. Zapísané úmysly budú odslúžené kňazmi súkromne.  Po upozornení a z dôvodu šírenia sa nákazy Vás žiadame, aby ste v čo najväčšej možnej miere zostávali doma. Kostol bude preto zatvorený.  Biskupi veriacich prosia: „Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a...

pokračovať v čítaní