Kto dá prístrešie svätej rodine?

  Najkrajšie sviatky roka – Vianoce, sa nezadržateľne blížia. Predvianočný zhon, upratovanie, nakupovanie darčekov sa stalo našou neoddeliteľnou súčasťou tohto obdobia. Avšak, podstatou Vianoc je úplne niečo iné. Kresťania po celom svete sa pripravujú na narodenie Ježiša Krista. Súčasťou tohto obdobia  sú ranné sväté omše – roráty, ale aj deviatnik...

pokračovať v čítaní

Karibuni Kenya

V piatok po mládežníckej sv. omši sa s nami podelila o svoje zážitky z Keni naša farníčka Ivana Brajerová. Ivana sa rozhodla počas svojich prázdnin navštíviť Keňu a pomáhať tam tým, čo to potrebujú. Do Kene sa dostala cez projekt eRko. Náplňou jej práce v misii bola predovšetkým starostlivosť o...

pokračovať v čítaní

Vysielacia pobožnosť

Vysielacia pobožnosť pre koledníkov Dobrej noviny sa konala vo Svätyni Božieho milosrdenstva v sobotu 15. decembra o 10.00 hod. počas sv. omši sa 402 deťom z 20 farností prihovoril Mons. Jozef Bieľak – špirtuál knažského seminára v Spišskej Kapitule. Na záver slávnostnej sv. omše bolo prítomným koledníkom udelené slávnostne požehnanie...

pokračovať v čítaní

Sv. Mikuláš medzi nami

Tento rok sv. Mikuláš zavítal medzi nás už 5. decembra. Svojou prítomnosťou nás obohatil na rorátnej sv. omši vo farskom kostole. Keďže sa mu u nás zapáčilo pobudol s nami aj ďalší deň a navštívil žiakov základnej školy Povýšenia sv. Kríža. Po tomto namáhavom dni sa rozhodol, že ešte chvíľku medzi...

pokračovať v čítaní

Sv. Mikuláš medzi nami

Tento rok sv. Mikuláš zavítal medzi nás už 5. decembra. Svojou prítomnosťou nás obohatil na rorátnej sv. omši vo farskom kostole. Keďže sa mu u nás zapáčilo pobudol s nami aj ďalší deň a navštívil žiakov základnej školy Povýšenia sv. Kríža. Po tomto namáhavom dni sa rozhodol, že ešte chvíľku medzi...

pokračovať v čítaní