Zatiaľ žiadne komentáre

Vysielacia pobožnosť

Vysielacia pobožnosť pre koledníkov Dobrej noviny sa konala vo Svätyni Božieho milosrdenstva v sobotu 15. decembra o 10.00 hod. počas sv. omši sa 402 deťom z 20 farností prihovoril Mons. Jozef Bieľak – špirtuál knažského seminára v Spišskej Kapitule. Na záver slávnostnej sv. omše bolo prítomným koledníkom udelené slávnostne požehnanie „na cestu“ – hlásania radostnej zvesti po celom Slovensku. 

Pridať komentár