Zatiaľ žiadne komentáre

Kto dá prístrešie svätej rodine?

 

Najkrajšie sviatky roka – Vianoce, sa nezadržateľne blížia. Predvianočný zhon, upratovanie, nakupovanie darčekov sa stalo našou neoddeliteľnou súčasťou tohto obdobia. Avšak, podstatou Vianoc je úplne niečo iné. Kresťania po celom svete sa pripravujú na narodenie Ježiša Krista. Súčasťou tohto obdobia  sú ranné sväté omše – roráty, ale aj deviatnik – v našich krajoch známy pod názvom ,,Kto dá prístrešie sv. rodine“. Aj v našej farnosti sa táto tradícia nosenia obrazu zachovala. Spolu až 5 obrazov putovalo 9 dní po našej farnosti (od 14. decembra do 23 decembra). Z čoho vyplýva, že sa do tejto akcie v našej farnosti spoločne zapojilo 45. rodín. 

Cieľom deviatnika je:

– dať duchovnú náhradu za odmietnutie a urážky Svätej rodiny, ktoré sa jej dostali a 

dostávajú,

– preukázať lásku a úctu Panne Márii ako Ježišovej a našej Matke,

– pripraviť sa na dôstojné slávenie Vianoc vyprosovaním si milostí pre duchovný zrod Ježiša, jeho lásky a pokoja v rodinách.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí v predvianočnom zhone zasvätili 9 večerov modlitbe deviatnika a nezabúdajú na skutočný význam Adventu a Vianoc. 

 

Pridať komentár