Relikvie sv. Cyrila v našej farnosti

Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska od decembra 2010 putuje relikvia sv. Cyrila po celom Slovensku. Toto putovanie sa uskutočňuje v rámci príprav na 1150. výročie príchodu solúnskych bratov, svätých Cyrila a Metoda, na územie Veľkej Moravy. Od 1. decembra počas dvoch mesiacov putuje po Spišskej diecéze. Na Tretiu adventnú nedeľu...

pokračovať v čítaní

Mikulášove sane v Smižanoch

Ako sa hovorí, to najlepšie nakoniec. Pravdepodobne týmto heslom sa riadil Mikuláš a nakoniec sa rozhodol, že v dňoch 09. 12. – 10.12.2011 navštívi aj farníkov v Smižanoch. Všetci boli prekvapení, lebo si mysleli, že Mikuláš už na nich zabudol. Ale nezabudol ani tento rok. Veľkú radosť vyvolal jeho príchod...

pokračovať v čítaní

Vytváranie rodiny Božieho milosrdenstva

V sobotu 3.12.2011 sme sa stretli my, spolupracovníci a dobrovoľníci Božieho milosrdenstva na spoločnej besede v rehoľno-formačnom centre, aby sme takto vytvorili rodinu, rodinu Božieho milosrdenstva. Stretnutie sa začalo korunkou Božieho milosrdenstva a sv. omšou. Následne bola už spomínaná beseda v spoločenstve “rodiny Božieho milosrdenstva.“ Mali sme veľmi príjemné a...

pokračovať v čítaní

„Svet je ponorený do tmy a čaká na Spasiteľa…“

Počas celého adventného obdobia očakávame a pripravujeme sa na sviatky Božieho narodenia a druhý príchod Ježiša Krista. S týmto očakávaním sú spojené ranné rorátne sv. omše, ktoré začíname o 6:30 len pri svetle lampášov a sviec. To symbolizuje, že svet je ponorený do tmy a čaká na Spasiteľa. Na tieto sv. omše sú pozvané...

pokračovať v čítaní

Svätý otec vyzýva…

V sobotu 26. novembra 2011 Svätý otec pápež Benedikt XVI. v bazilike svätého Petra v Ríme súčasne s prvými vešperami prvej adventnej nedele a s ohľadom na blížiaci sa sviatok Narodenia Pána začal slávnostnú modlitebnú vigíliu za každý nenarodený ľudský život. Pápež vyzýval celú Cirkev, aby sa k tejto modlitbe pridala. Naša...

pokračovať v čítaní

Slávnosť Krista Kráľa

Nedeľa Krista Kráľa je poslednou nedeľou cirkevného roka. Po prvý raz sa táto nedeľa slávila na konci roka 1925, ktorá bola zavedená pápežom Piom XI. Slávila sa ako svedectvo lásky Cirkvi voči svojmu božskému Ženíchovi, preto bola spojená s modlitbami a poklonami, ktoré mali vzbudzovať v srdciach veriacich túžby a...

pokračovať v čítaní