Zatiaľ žiadne komentáre

Relikvie sv. Cyrila v našej farnosti

Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska od decembra 2010 putuje relikvia sv. Cyrila po celom Slovensku. Toto putovanie sa uskutočňuje v rámci príprav na 1150. výročie príchodu solúnskych bratov, svätých Cyrila a Metoda, na územie Veľkej Moravy. Od 1. decembra počas dvoch mesiacov putuje po Spišskej diecéze.

Na Tretiu adventnú nedeľu – 11. decembra 2011 v našej farnosti bola mimoriadna udalosť. Pre veriacich nastala možnosť uctenia si relikvií sv. mnícha Cyrila, nášho vierozvestcu.
Vo farskom kostole o 14,00 hod. začala Bohoslužba slova s rozjímaním nad slovami jedného banskobystrického cirkevného historika, ktorý sa nemohol zúčastniť osobne pre chorobu.

Vo svojom príhovore, ktorý nám poslal, hovorí, že je to veľká milosť, keď vo farnosti môžeme zvláštnym spôsobom privítať a uctiť si relikvie sv. Konštantína – Cyrila, jedného z našich veľkých vierozvestov. A pokračoval, že uctiť si môžeme iba sv. Cyrila, pretože relikvie sv. Metoda nemáme k dispozícii, lebo dodnes nevieme miesto jeho hrobu. ,,Naša úcta však patrí obom bratom, ktorých dielo medzi našimi predkami bolo spoločné.“

Pridať komentár