Zatiaľ žiadne komentáre

Rodina Nepoškvrnenej v Smižanoch oslavovala

Vo štvrtok 8. decembra 2011 v celej Cirkvi bola slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Tento deň bol významný pre Rodinu Nepoškvrnenej.

Do tejto spomínanej Rodiny patria aj viacerí farníci. Práve preto sa výnimočne v tento deň stretli. Program stretnutie začal vo farskom kostole Povýšenia sv. Kríža o 14,00 hod. modlitbou posvätného ruženca. Po modlitbe bola pre členov Rodiny Nepoškvrnenej svätá omša, ktorú slúžil páter Radoslav Varga. Vo svojej homílii okrem iného povedal: ,,Dnes máme možnosť ďakovať a velebiť Boha za tak veľký dar a príklad, aký nám udelil v osobe Márie…“ a povzbudil, že ,,Boh má pre nás všetkých nádherný plán spásy…“

Po svätej omši bolo stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej a oboznámenie sa s číslami ohľadom hnutia vo farnosti a na Slovensku. Na stretnutie prišiel aj Mikuláš a všetkých rozveselil.

Združenie Rodina Nepoškvrnenej vzniklo v Jubilejnom roku 1975. Zakladateľkou je sestra M. Bernadeta Pánčiová z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok.
Po páde komunistickej totality prostredníctvom otca biskupa Rudolfa Baláža členovia žiadali o schválenie združenia v Ríme. Blahoslavený Ján Pavol II. oficiálne schválil a potvrdil Rodinu Nepoškvrnenej 8. júna 1991 v deň spomienky na Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.

Pridať komentár