Zatiaľ žiadne komentáre

Svätý otec vyzýva…

V sobotu 26. novembra 2011 Svätý otec pápež Benedikt XVI. v bazilike svätého Petra v Ríme súčasne s prvými vešperami prvej adventnej nedele a s ohľadom na blížiaci sa sviatok Narodenia Pána začal slávnostnú modlitebnú vigíliu za každý nenarodený ľudský život. Pápež vyzýval celú Cirkev, aby sa k tejto modlitbe pridala.

Naša osobná modlitba na úmysel chrániť nenarodený ľudský život a brániť ho je povinnosťou nás všetkých, a z nej vyrastá nádeje, že s Božou pomocou zvíťazí civilizácia života a lásky.

My sme prijali túto výzvu a spolu s kňazmi našej farnosti sme sa po večernej sv. omši spojili so Svätým otcom. Pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou sme sa pomodlili vešpery a ruženec obetovali za nenarodené deti.

Pridať komentár