Zatiaľ žiadne komentáre

„Svet je ponorený do tmy a čaká na Spasiteľa…“

Počas celého adventného obdobia očakávame a pripravujeme sa na sviatky Božieho narodenia a druhý príchod Ježiša Krista. S týmto očakávaním sú spojené ranné rorátne sv. omše, ktoré začíname o 6:30 len pri svetle lampášov a sviec. To symbolizuje, že svet je ponorený do tmy a čaká na Spasiteľa.

Na tieto sv. omše sú pozvané hlavne deti, pre ktoré je pripravená aktivita, ktorá nesie názov  „Denník pápežovho anjela“. Tento anjel sa nám spolu s pátrom Leonardom prihovára každé ráno v kázni, aby nám priblížili život blahoslaveného Jána Pavla II.

Drahí rodičia a starí rodičia, prosíme vás, aby ste svoje deti povzbudzovali prichádzať na tieto sv. omše a svojím príkladom podávali im pomocnú ruku pri každodennom vstávaní.                                                                                                                              Veď Pánu Bohu sa páči najviac, ak si ukracujeme spánok kvôli Nemu Smile.

Pridať komentár