Zatiaľ žiadne komentáre

Slávnosť Krista Kráľa

Nedeľa Krista Kráľa je poslednou nedeľou cirkevného roka. Po prvý raz sa táto nedeľa slávila na konci roka 1925, ktorá bola zavedená pápežom Piom XI. Slávila sa ako svedectvo lásky Cirkvi voči svojmu božskému Ženíchovi, preto bola spojená s modlitbami a poklonami, ktoré mali vzbudzovať v srdciach veriacich túžby a predsavzatia naprávať svoj život, aby Krista lepšie prijímali za svojho Pána a Kráľa.

 V bočnej lodi nášho farského kostola sa nachádza oltár Krista Kráľa, preto sa sv. omša o 10:30 slúžila pred týmto bočným oltárom. Hlavná časť sv. omše (čiže liturgia obety) bola odslúžená chrbtom k ľudu. Svätú omšu celebroval páter Adam Luba a prihovoril sa nám aj v homílii. Táto sv. omša bola obetovaná za farníkov.

Počas popoludňajšej pobožnosti sa pred  vyloženou Sviatosťou Oltárnou konala obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu; pri recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“  bolo možné získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Pridať komentár