Stretnutie oázy rodín

Dňa 13. Decembra 2014 sa v Dome Spoločnosti katolíckeho apoštolátu pri Svätyni Božieho milosrdenstva konalo stretnutie oázy rodín. Program začal spoločným zvítaním o 9.00, kde si pri káve v duchu radostného spoločenstva podali ruku rodiny, ktoré sa stretávajú už dlhý čas s novými rodinami, ktoré sa do spoločenstva pridali len...

pokračovať v čítaní