Zatiaľ žiadne komentáre

Stretnutie oázy rodín

Dňa 13. Decembra 2014 sa v Dome Spoločnosti katolíckeho apoštolátu pri Svätyni Božieho milosrdenstva konalo stretnutie oázy rodín.

Program začal spoločným zvítaním o 9.00, kde si pri káve v duchu radostného spoločenstva podali ruku rodiny, ktoré sa stretávajú už dlhý čas s novými rodinami, ktoré sa do spoločenstva pridali len nedávno. Nasledovala prednáška na tému radosti z ohlasovania evanjelia, ktorú prednášal páter Adam Luba v zmysle apoštolskej exhortácie pápeža Františka – Evangelii gaudium. Súčasťou bolo aj aktívne zapojenie rodín, kedy po skupinách hľadali a prezentovali svoje odpovede na otázky o strate radosti dnešných kresťanov. Po prednáške spoločne slávili svätú omšu, v ktorej sa v homílii prihovoril páter Leonard Lasota. Krásny deň pokračoval chutným obedom, adoráciou a zakončil sa spoločným agapé.

Pridať komentár