Zatiaľ žiadne komentáre

Prijatie nových pomocníkov pri službe oltára

Pred nedávnou dobou sme prijali medzi naše rady troch miništrantov.

Tí, po príprave na túto službu, pred farským spoločenstvom predniesli svoj sľub samému Pánovi, že túto službu budú vykonávať svedomito.

My, ostatní, im vyprosujeme veľa milostí, aby sa im darilo túto službu vykonávať tak, ako sa patrí a tak svojím príkladom ukazovali už v mladom detstve, čo to znamená byť kresťanom. Veď miništrantmi máme byť nie len v kostole, ale aj doma, v škole a všade kde sa pohybujeme.

Pridať komentár