Zatiaľ žiadne komentáre

Vianoce a náš pohľad na toto obdobie

    Pohľad na končiace vianočné sviatky a začínajúci Nový rok nás doslova núti pozrieť sa do jasličiek kresťanstva, kde je novonarodený Ježiš. Čo nám priniesli tohtoročné Vianoce? Ako sme sa na nich pripravili, ako sme ich prežívali? Aké bohatstvo v nás zanechali – bohatstvo duchovné, alebo bohatstvo materiálne?

    Tento pohľad nie je len samotným pohľadom do jasličiek na malého Ježiša. Ale je to aj pohľad na vzácnu „Svätú rodinu“, ktorá už viac ako 2000 rokov je vzorom pre naše rodiny. Aký iný vzor by si mali voliť dnešné kresťanské rodiny? Áno – bola to chudobná rodina. Putovali do Betlehema a tam ich znova privítala chudoba, chudobná maštaľka, jednoduché jasle, zvieratká a chudobní pastieri. Oni boli tí prví, ktorých oslovili anjeli a putovali za hviezdou, ktorá im ukazovala cestu za novonarodeným „Ježišom“. Prišli aj vzdelaní mudrci, ktorí sa chceli pokloniť kráľovi ľudských sŕdc.

Putovanie za hviezdou počas Adventu

    Vráťme sa na začiatok „Adventu“. Bol vstup do nového „Liturgického roka“. Tento rok je rokom „Zasväteného života“ a ústrednou témou na rorátnych svätých omšiach bola „Sv. Terézia z Avily“, ktorej 500.výročie narodenia si práve v tomto roku pripomíname. Bolo to putovanie počas celého „Adventu“ s Teréziou. Terezka, už ako malé dievčatko sa chcela stať mučeníčkou a tak sa stať aj svätou. Zvláštne prianie malého dievčatka. Božia prozreteľnosť ju viedla počas celého života a doviedla až k svätosti. A to bolo príkladom pre mnohé deti, ktoré prichádzali na rorátne sv. omše a malé lampáše im svietili na cestu, aby nezblúdili na ceste za Pánom Ježišom. Na záver „Adventu“ sa deti zúčastnili aj súťažného kvízu, ktorý zvládli výborne a samozrejme boli obdarení aj hodnotnými knihami.

Putovanie za hviezdou rodín našej farnosti

    Ďalšou aktivitou našej farnosti bolo „Hľadanie prístrešia pre Sv. rodinu“, ktoré sa konalo 17. – 23.12.2014. S potešením hodnotíme túto aktivitu našej farnosti, do ktorej sa zapojilo 72 rodín. Pri spoločnej modlitbe sa stretávali tieto rodiny, známi, susedia. Veríme, že rok čo rok sa do týchto spoločných modlitieb zapojí ešte viac rodín, aby sme najkrajší sviatok „Božieho narodenia“ privítali spoločne ako jedna veľká farská rodina.

Jasličková pobožnosť

    V chudobnej maštaľke –„Malý Ježiško, Boží Syn“ – dieťatko – ktoré nám dáva dobrotivý Pán Boh, pre našu spásu. Popoludňajšia „Jasličková pobožnosť“, ktorá sa konala 25.12.2014 v deň slávnosti Narodenia Pána, pripravená deťmi a mládežou našej farnosti bola obohatená koledami, ktoré zaspievali žiaci ZUŠ pod vedením pani riaditeľky Mgr. Marcely Maniakovej a Mgr. Šimona Hanzelyho.

Pomoc tým, ktorí to potrebujú cez projekt „Dobrá novina“

    V našej farnosti prebiehal projekt „Dobrá novina“. Počas tejto akcie sa vyzbieralo 1 200€ . Ďakujeme deťom za pekný program spojený s koledami a vinšmi, ktorý nám predstavili 26.12.2014. Tieto deti sa stali malými misionármi, pretože dokázali obetovať zo svojho času s vedomím pomoci iným.

Vďačnosť dobrotivému Bohu za prežitý rok

    Poďakovanie a zhodnotenie „Starého roka“, sa konalo 31.12.2014 počas večernej sv. omši, ktorú celebroval duchovný otec farnosti Leonard Lasota. Zároveň aj pri polnočnej adorácii vo farskom kostole v Smižanoch a vo Svätyni Božieho milosrdenstva sme mohli poďakovať za všetky dobrodenia a dary.

Koleda – požehnanie našich domácností

    V čase od 3. januára 2015 až do 10. Januára 2015 prebiehala v našej farnosti „Koleda“ – požehnávanie rodinných domov – rodín. S Božím požehnaním začína farnosť „Nový rok 2015“. Nech dobrotivý Pán požehnáva našu farnosť a jej rodiny. Čo zapriať naším duchovným otcom?

Poďakovanie patrí naším duchovným otcom za pôsobenie v našej farnosti , za ich obety, modlitby za nás a zároveň im vyprosujeme do ďalšieho roka hojnosť zdravia, pokoja a Božieho požehnania.

Pridať komentár