Zatiaľ žiadne komentáre

„Boh túži po srdci každého človeka“

Je to tak. Boh túži po srdci malého dieťaťa, po mladíkovi či deve, po človekovi v strednom veku a tiež aj v staršom veku. Túžba je veľká. Mnohokrát si to ani neuvedomujeme. Ale je to veľká pravda.

Je nedeľa 11.1.2015 – liturgický kalendár nám pripomína ešte vianočné obdobie a práve táto nedeľa je nedeľou „Krstu Pána Ježiša“ a zároveň poslednou nedeľou vo vianočnom období. Naším smižanským farníkom to pripomínajú aj tí najmenší – deti Cirkevnej materskej škôlky a tiež deti Základnej cirkevnej školy. Vystúpenie, ktoré pripravili pre nás všetkých je veľkým povzbudením pre rodičov tých najmenších, ktorým záleží na výchove ich ratolestí v kresťanskom duchu, ale aj pre ostatných. Koľko radostí a pokoja tieto malé deti môžu prežívať a rásť vo viere k Pánu Bohu. O tom sme sa presvedčili aj na tejto jasličkovej pobožnosti a zároveň sme mohli vidieť koľko talentov je práve v týchto malých ratolestiach.

Jasličková pobožnosť bola obohatená piesňami a koledami pri cimbalovej muzike, pod vedením Mgr. Mariána Slimáka. Je tu koniec vianočného obdobia. Ale pred nami je nové obdobie, obdobie „Cez rok“.

„ Ježiš je tu stále pre nás a je živý. Pamätajme na to, že veľký Boh je stále tu, počúva nás a my sa snažme počuť Jeho hlas, Jeho výzvu, Jeho pokoj a Jeho tiché šťastie. On je Boh veľký a túži po srdci každého človeka.“

Pridať komentár