Pobožnosť za zosnulých

V nedeľu v oktáve Všetkých svätých sme sa zhromaždili vo farskom kostole pred eucharistickým Kristom, aby sme spoločne orodovali za našich blížnych, ktorí od nás odišli v priebehu roka. Sami si už pomôcť nemôžu. Pred Bohom sme pre nich jediná nádej, len my im môžeme vyprosiť milosti potrebné k dosiahnutiu...

pokračovať v čítaní

Poďakovanie za úrodu

„Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne Ti chceme poďakovať: Za dni, ktoré nám dávaš, Ti ďakujeme, za všetky plody zeme Ti ďakujeme…“ Dňa 3. novembra 2013 sme spoločne pri svätej omši o 10:30 hod. vo farskom kostole poďakovali Pánu Bohu za dary úrody v tomto roku....

pokračovať v čítaní

Pobožnosť na cintoríne

V deň slávnosti Všetkých svätých sa poobede na miestom cintoríne konala pobožnosť, počas ktorej sme sa v liturgii slova zamýšľali nad našou smrťou, vykúpením, spásou a následne sme v litániách prosili svätých o orodovanie za všetkých zosnulých, hlavne zosnulých z nášho cintorína. Po litániách sme boli pokropení svätenou vodou, čo...

pokračovať v čítaní

KATECHÉZY

Tak ako minulý školský rok, tak aj tento sa každý tretí utorok v mesiaci budú konať vo svätyni Božieho milosrdenstva katechézy na rôzne témy. Viesť ich bude Mons. Alojz Frankovský. Na tieto stretnutia Vás všetkých srdečne pozývame.

pokračovať v čítaní