Zatiaľ žiadne komentáre

Naša modlitba za nenarodené deti

2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, po sv. omši konajúcej sa v Dome smútku sme sa zhromaždili pred krížom na cintoríne a modlili sme sa spoločne za nenarodené detičky, ich rodičov a lekárov vykonávajúcich toto veľké zlo – interupciu. Podobne sa modlili aj veriaci po večernej sv. omši vo svätyni Božieho milosrdenstva pred misijným krížom.

K tejto modlitbe a zapálení sviečky za nenarodené deti nás podporovala a vyzývala Cirkev a organizácia Fórum života.

Jeden múdry človek raz povedal: To, že sa ešte stále rodia deti znamená, že Boh ešte nestratil dôveru v človeku. Nebuďme ľahostajný k tomuto výroku a vôbec k životu.

Pridať komentár