Zatiaľ žiadne komentáre

Pobožnosť na cintoríne

V deň slávnosti Všetkých svätých sa poobede na miestom cintoríne konala pobožnosť, počas ktorej sme sa v liturgii slova zamýšľali nad našou smrťou, vykúpením, spásou a následne sme v litániách prosili svätých o orodovanie za všetkých zosnulých, hlavne zosnulých z nášho cintorína. Po litániách sme boli pokropení svätenou vodou, čo nám bolo symbolom očistenia a zrodenia nového života, čiže večného a incenzovaním kadidla bola našim zomrelým prejavená patričná úcta.

Túžme aj my už dnes po svätosti a neodkladajme túto túžbu na zajtra vediac, že na jej vyplnenie budeme musieť meniť náš život. Začnime už svätosť prežívať tu na zemi.

Pridať komentár