Zatiaľ žiadne komentáre

Úmysly svätých omši farský kostol

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Farský kostol

15.03 – 22.03.2020

 15.03.20               TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

1                 za zos. s rodiny Michalovičovej, Slimakovej a Kabarec

2                 za farníkov

3                 za zdravie a Božie požehnanie pre babku Máriu

16.03.20               PONDELOK

1                 za zos. Jána Marcího

2                 za zos. rodičov Máriu, Jána, bratov Jána, Ľudovíta, Jozefa a Vojtecha

3                 za zos. Milana Božeňaka (5. výr.), Helenu, Jozefa, Justínu, Jána, Fera a Mareka

17.03.20               UTOROK

1                 za zos. Moniku Blaškovú

2                 za zos. Jána Matejková (30. deň)

18.03.20               STREDA

1                 za zos. s rodín Bartošovej a Dzurilovej

2                 za zos. rodičov Jozefa, Katarínu, starých rodičov Hudzikových a Kavuličových

3                 na poďakovanie a o Božie požehnanie pre Máriu a deti

19.03.20               ŠTVRTOK – SLÁVNOSŤ SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE    

1                 za zos. Jozefa a Ondreja Zajacov

2                 za zos. syna Vladimíra, rodičov Máriu a Štefana

3                 za zos. Alžbetu

20.03.20               PIATOK

1                 za  zos. manžela Emila a syna Milana Michalova

2                 za zos. švagra Jozefa Brandobúra (15. výr.) a za zos. s rodiny Brandoburovej

3                 za zos. Františkov (otca a syna), Mareka , Paulinu a Annu Žigovu

21.03.20               SOBOTA

1                 za zos. rodičov Moniku a Emila

2                 za zos. Jánov (otca a brata) s rodiny Košiarovej

3                 za zos. Jozefa a Helenu Muchových

22.03.20               ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

1                 na poďakovanie za 75. r. života Terézie a 70. r. života Františka s prosbou o Božie požehnanie a zdravie

2                 za farníkov

Pridať komentár