Zatiaľ žiadne komentáre

Prežívanie svätej omši v priamom prenose

Otec biskup Mons. Jozef Haľko vysvetľuje, že  Eucharistiu je možné v takejto výnimočnej situácii prijímať aj duchovne. Upozorňuje však na niekoľko vecí, na ktoré si treba dať pozor:

Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša, túžby prijať ho do hĺbky vlastného srdca.

Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti nasledovné:
– hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista.
– našu snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby
– Počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.

Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale oni aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.“

Počas duchovného prijímania Eucharistie je vhodné pomodliť sa na príklad túto modlitbu:

Modlitba duchovného svätého prijímania podľa sv. Alfonza z Liguori

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej príležitosti ku hriechu. Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Hovorca KBS otec Martin Kramara pripustil, že sobáše sa buď posúvajú, alebo konajú len v úzkom kruhu a nevysluhuje sa počas nich svätá omša.

Otec biskup Haľko však upokojil veriacich a povedal, že sviatosti ako pomazanie chorých budú naďalej vykonávané podľa potreby.

 

Pre informácie o šírení koronavírusu a aktuálnych opatreniach sledujte Úrad verejného zdravotníctva.

Pre najaktuálnejšie informácie od otcov biskupov odporúčame sledovať stránku Tlačovej kancelárie KBS

Pridať komentár