Zatiaľ žiadne komentáre

Úmysly sv. omší Svätyňa Božieho milosrdenstva

Úmysly sv. omší slúžené kňazmi v súkromí

Svätyňa Božieho milosrdenstva

15.03. – 22.03.2020

15.03.2020        TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

                1) za zos. mamu Magdalénu /1. výročie úmrtia/

                2) za zos. Vendelína Cesneka

                3) na úmysel

16.03.2020       Pondelok po 3. pôstnej nedeli         

                1) za ctiteľov Božieho milosrdenstva a našich dobrodincov

                2) za zos. Annu

17.03.2020       Utorok po 3. pôstnej nedeli         

                1) za zdravie pre Sáru

                2) za ctiteľov Božieho milosrdenstva a našich dobrodincov

                3) za zos. manžela Jozefa, synov: Jozefa a Petra

18.03.2020       Streda po 3. pôstnej nedeli         

                1) o B. požehnanie a zdravie pre rodinu Semanovú

                2) o B. požehnanie a a zdravie pre rodinu sestry

                3) za zos. Jána

19.03.2020       Štvrtok – Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, Slávnosť

                1) poďakovanie za 50 r. života Jozefa a B. požehnanie pre rodinu

                2) za zos. Františka Richtarčíka

                3) o B. požehnanie a zdravie pre rodinu Petríkovú

20.03.2020       Piatok po 3. pôstnej nedeli       

                1) za zos. Justínu /nedožitých: 99 rokov/

                2) o B. požehnanie a zdravie pre Štefana a jeho rodinu

                3) za zos. Jána a Máriu Čikovských

21.03.2020       Sobota po 3. pôstnej nedeli        

                1) za zos. Štefana a Máriu Valkových

                2) o B. požehnanie a zdravie pre Vincenta, Annu a rod. Hozzovú

                3) za zos mamku Valériu  /1. výr./                         

22.03.2020        ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

                1)za zos. manželku Eleonóru

                2)za zos. Vincenta

                3)za zos. Štefana

                4)za zos. Evu

Pridať komentár