Zatiaľ žiadne komentáre

Posilnení vierou

Pod týmto názvom sa nám v dnešnú nedeľu o 15:30 hod. vo Svätyni Božieho milosrdenstva predstavila hudobno-vokálna skupina zo Združenia Totus Tuus. V hudobnom cykle o sv. Cyrilovi a Metodovi zaznelo 16. piesni. Na konci koncertu nám ešte predstavili bonusovú pieseň, ktorá je už z nového pripravovaného koncertu. Na záver ich pán farár Leonard pozval, aby nás znova prišli obohatiť svojimi talentami, ktoré im Pán Boh dal hojne. Prezradili nám, že témou ďalšieho koncertu bude Hymnus na život.

Ďakujme Bohu za to, že nás obdaruváva talentami, ktorými Ho môžme chváliť a hlásať medzi ľuďmi. 

Pridať komentár