Zatiaľ žiadne komentáre

Prvý český pallotín

11. mája 2013 prijal v kňazskom seminári otcov pallotínov vo Varšave z rúk otca kardinála Kazimierza Nycza, kňazskú vysviacku prvý český pallotín p. Ján Dávid SAC. Páter Ján pri svojom „turné“ po farnostiach kde pôsobia otcovia pallotíni navštívil v piatok 7. júna aj našu farnosť. O 15:30 slúžil sv. omšu vo Svätyni Božieho milosrdenstva a o 18:00 vo farskom kostole. Pri oboch sv. omšiach sa veriacim prihovoril aj v kázni a na záver sv. omší udelil prítomným veriacim svoje novokňazské požehnanie. Po sv. omši vo farskom kostole sa stretol  s mládežou, kde nám zahral na trúbke a vyrozprával svoje svedectvo ako a prečo sa rozhodol stať kňazom.

 

Otcovi Jánovi prajeme veľa Božej milosti a ochranu našej Nebeskej Matky Panny Márie na jeho nie ľahkej ale za to tak krásnej ceste, po ktorej sa rozhodol kráčať.    

Pridať komentár