Zatiaľ žiadne komentáre

„Otče Náš“

Modlitba „Otče Náš“ je modlitbou, ktorú sa modlíme dennodenne. Táto modlitba bola aj témou katechéz, ktoré sa konali v našej farnosti počas práve prebiehajúceho ROKU VIERY. Biblista zo Spišskej Kapituly doc. František Trstenský prichádzal každý druhý utorok v mesiaci do Svätyne Božieho milosrdenstva, kde sa nám prihovoril v kázni pri večernej svätej omši a následne aj v katechéze, ktorá sa konala po omšiach. Takto nám zakaždým predstavil jednu zo siedmich prosieb tejto modlitby, ktorú nám zanechal Pán Ježiš Kristus.  Na úplný záver každej katechézy sme sa ešte pomodlili modlitbu za Dar viery. 

 Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. 

                                                                                                                                                         (Mt: 6, 9-15) 

Pridať komentár