Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove

Rádio LUMEN už po 12.-krát organizovalo púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Motto púte bolo: „Obeta a modlitba – korene stromu prijatia Božieho milosrdenstva.“ Tento rok, ktorý bol sv. Otcom Františkom vyhlásený za „Rok Božieho milosrdenstva“, je veľmi bohatý na púte. Aj pútnici z farnosti Smižany putovali v tento deň do...

pokračovať v čítaní