Národný deň spoločenstva Hnutia Svetlo-Život

V sobotu, 16. apríla, sme sa my, mládež, spolu s rodinami, vybrali na púť do Krakova, aby sme sa stretli s oázistami z celého Slovenska.  Navštívili sme Centrum Jána Pavla II., zúčastnili sme sa na svätej omši vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Lagiewnikoch a následne sme pokračovali programom, v ktorom nechýbala katechéza, svedectvá, ale aj...

pokračovať v čítaní

Vizitácia z Poľska

V utorok a stredu (12. – 13. 4. 2016) naše komunity v Smižanoch a v SNV pri svätyni v rámci kanonickej návštevy svojou prítomnosťou poctili naši rehoľní predstavení z Varšavy. V stredu sme spolu slávili sv. omšu o 18.00 vo farskom kostole, počas ktorej sa nám prihovoril rektor seminára pallotínov. Po sv. omši bola beseda, počas ktorej sme mali možnosť...

pokračovať v čítaní

Krajské kolo Biblickej olympiády

Dňa 12. 4. 2016 sa v Spišskej Kapitule uskutočnilo diecézne (krajské) kolo biblickej olympiády. Z 94 družstiev, ktoré súťažili v dekanátnom (okresnom) kole sa stretlo 13 najlepších, medzi nimi aj my, žiaci ZŠ Povýšenia sv. Kríža: Martin Bartoš, Sára Maľaková  a Karolka Zemjanková. Umiestnili sme sa na krásnom 2. mieste. Celá biblická...

pokračovať v čítaní

Jana z Arku

Dňa 10.4.2016 sa veriaci z našej farnosti spolu s pátrom Leonardom a pátrom Vladimírom vybrali na menší výlet do neďalekého Prešova. Spoločne sme cestovali autobusom a našim cieľom bolo Divadlo Jonáša Záborského, v ktorom sme mali možnosť pozrieť si muzikál Jana z Arku. Jana z Arku, alebo inak Panna Orleánska, sa preslávila ako francúzska hrdinka a bojovníčka proti...

pokračovať v čítaní

Sviatok Božieho milosrdenstva

Nedeľa Božieho milosrdenstva priniesla mnoho radosti, pokoja, opustenia a povzbudenia. Mnohí však potvrdia, že sa objavila aj únava, potreba obety a túžba oddýchnuť si nachvíľu v tichu. ,,Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“. Veta, ktorá zaháňa obavy, dodáva odvahu a stavia na...

pokračovať v čítaní

Bdenie pred Sviatkom Božieho milosrdenstva

V sobotu pred odpustovou slávnosťou sa vo Svätyni Božieho milosrdenstva konalo nočné bdenie. Mali sme možnosť pripraviť a otvoriť naše srdcia pre prúd milostí, ktoré nám Boh stále ponúka. Program začal o 20.00 rozjímaním nad myšlienkami sv. sestry Faustíny o Božom milosrdenstve a pokračoval modlitbou posvätného ruženca. Páter Vladimír nám vo svojej prednáške povedal niečo o...

pokračovať v čítaní

Diecézne stretnutie mládeže

Diecézne stretnutie mládeže je za nami. Bol to požehnaný čas, počas ktorého sa v Smižanoch stretlo vyše 1000 mladých s úmyslom zjednotiť sa v modlitbe a v radosti, ktorú nám dáva Pán Ježiš.  Počas programu, ktorý prebiehal v telocvični ZŠ Komenského, sme mali možnosť vypočuť si povzbudivé svedectvá, chváliť Pána...

pokračovať v čítaní