Zatiaľ žiadne komentáre

Bdenie pred Sviatkom Božieho milosrdenstva

V sobotu pred odpustovou slávnosťou sa vo Svätyni Božieho milosrdenstva konalo nočné bdenie. Mali sme možnosť pripraviť a otvoriť naše srdcia pre prúd milostí, ktoré nám Boh stále ponúka.

Program začal o 20.00 rozjímaním nad myšlienkami sv. sestry Faustíny o Božom milosrdenstve a pokračoval modlitbou posvätného ruženca. Páter Vladimír nám vo svojej prednáške povedal niečo o milosrdenstve, ktoré je jednou zo základným vlastností Boha. Po tejto prednáške nasledovala modlitba matiek a otcov za svoje deti a takisto sa mládež modlila za rodičov. Tieto modlitby boli obohatené spevom. Bdenie vyvrcholilo polnočnou svätou omšou, ktorú celebroval páter Peter.

Bdenie je očakávaním, počas ktorého zotrvávame v Božej prítomnosti. Otvára nám srdcia pre Ježiša, aby sa nás mohol dotknúť. Ježiš povedal: „Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo je slabé.“

Ďakujeme tým, ktorí sa zúčastnili na bdení a dovolili Bohu, aby sa nás dotkol.

Pridať komentár