Predstavenie rehole pallotínov v Starom Smokovci

Dňa 12.apríla 2015, v deň sviatku Božieho milosrdenstva, prijal p. Leonard pozvanie od p. Róberta Tokára, farára v Starom Smokovci, aby celebroval sv. omšu a predstavil rehoľu pallotínov, v rámci Roku zasväteného života. P. Leonard tam zavítal v sprievode mladých Smižančanov. V kostole Nepoškvrneného Počatia Panny Márie odslúžil svätú omšu...

pokračovať v čítaní

Sviatok Božieho milosrdenstva

„Túžim, aby sviatok Milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne ÚPLNÉ ODPUSTENIE VÍN A...

pokračovať v čítaní

Nové okná vo farskom kostole

Vo farskom kostole boli vymenené okná. Nové okná sú drevené a niektoré z nich sú vybavené aj elektronickým otváraním, čo je pozoruhodnou výhodou. Ďakujeme robotníkom, ktorí veľmi šikovne a rýchlo urobili túto výmenu okien. Pekne ďakujeme aj našim farníkom, ktorí pomohli pri umývaní nových okien a následnom upratovaní kostola.

pokračovať v čítaní