Zatiaľ žiadne komentáre

Sviatok Božieho milosrdenstva

„Túžim, aby sviatok Milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne ÚPLNÉ ODPUSTENIE VÍN A TRESTOV. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti.“ (Pán Ježiš, v Den. 699)

12. apríla sa na celom svete slávil Sviatok Božieho milosrdenstva, ktorý ustanovil sv. Ján Pavol II. na prosbu samého Pána Ježiša: „Túžim, aby bol ustanovený sviatok Milosrdenstva.“ (Den. 49)

V tento veľký milostivý deň sme aj my, Smižančania, oslavovali Božie milosrdenstvo. Vďaka Božej milosti máme veľký dar vo farnosti Smižany – diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva, do ktorej počas tohto sviatku, prišlo nespočetné množstvo ľudí – pútnikov, túžiacich po Božom milosrdenstve.
Táto oslava začala nočným bdením a pokračovala ráno o 7.30 hod. sv. omšou, ktorú celebroval p. Leonard Lasota, správca farnosti Smižany. Slávnostnú sv. omšu celebroval J.E. Mons. Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý pôsobí v Ríme. Poobede nám rehoľníci a rehoľníčky z našej diecézy predstavili svoje rehole, v rámci Roku zasväteného života. O 15.00 hod., v hodinu Božieho milosrdenstva, sa konala pobožnosť, počas ktorej sme vyprosovali milosrdenstvo pre nás hriešnikov. Pán Ježiš povedal: „V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie.“ (Den. 1 320) Po tejto pobožnosti nasledovala sv. omša, ktorú už tradične celebroval doc. ThDr. Juraj Spuchľák PhD. O 19.00 hod. celebroval sv. omšu p. Vladimír Peklanský, predstavený pallotínov na Slovensku.
Počas celej púte bola príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, oboznámiť sa s formami úcty k Božiemu milosrdenstvu, misijnou činnosťou pallotínov a Združením katolíckeho apoštolátu. Taktiež bolo možné, pozrieť si výstavu pápežských darov sv. Jána Pavla II., ktoré nám tu ešte za svojho života poslal. V tento deň sa dalo aj viditeľne prejaviť skutok milosrdenstva a to darovaním krvi v centre Božieho milosrdenstva.

Božie milosrdenstvo je veľké a presahujúce naše myslenie. Často sa utiekajme k nemu a zvelebujme ho. Využívajme túto najväčšiu Božiu vlastnosť – milosrdenstvo, čo je vlastne zmilovanie, zľutovanie a súcit, prostredníctvom nám daných foriem úcty.

Pridať komentár