Zatiaľ žiadne komentáre

Bdenie pred sviatkom Božieho milosrdenstva

Po druhýkrát sa v našej farnosti počas vigílie sviatku Božieho milosrdenstva, konalo bdenie v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva.

Program začal o 20.00 hod. krížovou cestou a pokračoval prednáškou s názvom Formy úcty Božieho milosrdenstva. P. Vladimír nám tieto formy veľmi pekne a pútavo vysvetlil. Dozvedeli sme sa, že dve základné formy úcty sú dôvera Bohu a naše milosrdenstvo voči druhým ľuďom. Ďalej úcta k obrazu Božieho milosrdenstva, ktorý dala namaľovať sestra Faustína, hodina Božieho milosrdenstva a modlitba korunky. O 21.30 hod. začala moderovaná adorácia sv. Oltárnej, počas ktorej prednášali matky našej farnosti prosby za svoje deti a následne sa ružencové bratstvo modlilo modlitbu sv. ruženca za prenasledovaných kresťanov. Po tejto modlitbe nasledovala adorácia pod vedením mladých, ktorí čítali úryvky z denníčka sr. Faustíny a pomedzi to spievali piesne. O polnoci sa konala sv. omša za veľkej účasti farníkov, ktorú celebroval p. Kristián.

Pridať komentár