Zatiaľ žiadne komentáre

Predstavenie rehole pallotínov v Starom Smokovci

Dňa 12.apríla 2015, v deň sviatku Božieho milosrdenstva, prijal p. Leonard pozvanie od p. Róberta Tokára, farára v Starom Smokovci, aby celebroval sv. omšu a predstavil rehoľu pallotínov, v rámci Roku zasväteného života. P. Leonard tam zavítal v sprievode mladých Smižančanov.

V kostole Nepoškvrneného Počatia Panny Márie odslúžil svätú omšu a v kázni povzbudil k radosti z veľkého Božieho Milosrdenstva. Po svätej omši sa mládež postarala o predstavenie rehole pallotínov a ich charizmy, priblížila život a myšlienky sv. Vincenta Pallottiho.

Tento malý výlet povzbudil všetkých zúčastnených a pripomenul nám dôležitosť zjednotiť všetkých ľudí v konaní dobra.

Pridať komentár