Boh prišiel tak, ako sľúbil

Anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ Aj my, naplnení touto veľkou radosťou, sme sa stretli na polnočnej sv. omši vo farskom kostole, pri ktorej sme slávili príchod nášho Pána na svet. Túto...

pokračovať v čítaní

Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu

Štvrtá adventná nedeľa. Na adventnom venci je zapálená už štvrtá svieca. Aké to svetlo napĺňa naše chrámy, naše domovy, naše srdcia? S približujúcim sa príchodom najkrajšieho sviatku roka „Narodenia Pána Ježiša“, rastie aj radosť v našich srdciach. Je bežný pracovný deň. Ľudia sa ponáhľajú do svojich domovov. Pomaličky utícha aj...

pokračovať v čítaní

Chudobná cesta, CESTA K BOHU

Aj tento rok sa v našej farnosti, t.j. vo farskom kostole ale aj vo svätyni Božieho milosrdenstva, konali rorátne sv. omše. Ich téma bola: „Chudobná cesta, CESTA K BOHU“, ktorá bola inšpirovaná slovami Svätého Otca Františka, ktorý si želá, aby bola CIRKEV CHUDOBNÁ PRE CHUDOBNÝCH. Každá rorátna sv. omša sa...

pokračovať v čítaní