Nočné bdenie

V sobotu 13. apríla sa v Krakowe – Łagiewnikoch konalo nočné bdenie Združenia katolíckeho apoštolátu. Zúčastnili sme sa ho aj my, mladší i starší z našej pallotínskej farnosti. Dostali sme milé pozvanie sprevádzať pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu. Spolu s našimi bratmi a sestrami, z rôznych miest Poľska, sme sa započúvali...

pokračovať v čítaní

Nedeľa Božieho Milosrdenstva

V druhú veľkonočnú nedeľu, t.j. nedeľu Božieho milosrdenstva (7.4.) sa konala odpustová slávnosť vo svätyni Božieho milosrdenstva. Do svätyni putovalo mnoho pútnikov z blízka i ďaleka. Program začal rannou svätou omšou, ktorú celebroval p. Vladimír Peklanský SAC, predstavený pallotínov na Slovensku. Svätú omšu o 9:00 viedol a v kázni sa...

pokračovať v čítaní

Veľkonočné Trojdnie

Témou tohtoročného Veľkonočného trojdnia v našej farnosti boli tri Božské čnosti: viera, nádej, láska. Príhovormi sa nám prihováral náš pán farár o. Leonard Lasota SAC. Umývanie nôh učeníkom, spomienka na ustanovenie sv. omše a ustanovenie sviatosti oltárnej, tieto okamihy sme si spoločne pripomenuli na Zelený štvrtok. Obrady Veľkého piatku sa...

pokračovať v čítaní

Krížova cesta

V stredu 27. marca sa po večernej sv. omši konala  ulicami našej farnosti krížová cesta. Myšlienky krížovej cesty boli zamerané na Božie milosrdenstvo. Na záver krížovej cesty sme sa ešte pomodlili modlitbu Verím v Boha a na úmysli a za zdravie  sv. Otca.

pokračovať v čítaní