Zatiaľ žiadne komentáre

Posledná januárová nedeľa patrila Katolíckej univerzite

 Posledná januárová nedeľa v roku je už tradične venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU). Počas Nedele KU dňa 30. januára 2011 mali veriaci v niektorých farnostiach možnosť stretnúť sa s pedagógmi, študentmi či kňazmi pôsobiacimi na univerzite. „Slovenskí biskupi v liste o KU z roku 2010 vyjadrili prianie, aby univerzita v Nedeľu KU vyslala do čo najväčšieho počtu farností svojich vyučujúcich a študentov, ktorí by mohli priamo hovoriť o univerzite. Aj tento rok sme navštívili viaceré farnosti, napríklad v Bratislave, Trnave, Nitre, ale aj v Rožňave, Poltári, Poprade či Prešove. Stretli sme sa so živým záujmom o univerzitu, ľudia sa dozvedeli o našich úspechoch i starostiach, mali možnosť rozprávať sa s kňazmi a pedagógmi,“ podotkol rektor KU prof. Tadeusz Zasępa.

Prvýkrát vo všetkých kostoloch zaznel aj list rektora KU. „Informoval som v ňom, že univerzita sa zrodila z lásky k poznaniu, z túžby vedieť, poznať, čo je svet a kto je človek. Ale tiež z poznania vedúceho ku konaniu, ktoré nakoniec vedie k láske. V dnešnom svete modernom svete je význam a naliehavosť úloh katolíckej univerzity stále väčší. Výdobytky vedy a techniky prinášajú na jednej strane nesmierny rast hospodárstva a priemyslu, na druhej strane si vyžadujú primerané hľadanie zmyslu, aby sa zistilo, či sa nové vymoženosti vôbec využívajú pre skutočné dobro človeka a spoločnosti. Ak má za úlohu každá univerzita hľadať tento zmysel, katolícka univerzita je na túto požiadavku povolaná o to viac,“ dodal rektor.

Ľudia mali v ostatnú nedeľu aj možnosť podporiť univerzitu vo finančnej zbierke na jej rozvoj, konkrétne na vybudovanie novej Univerzitnej knižnice KU. „Ide o projekt, ktorý nebude slúžiť iba univerzite, ale vďaka plánovanej digitalizácii kultúrneho dedičstva celej Cirkvi na Slovensku, i Slovákom žijúcim v zahraničí. Ide o náročný projekt, ktorý sa realizuje vďaka podpore EÚ, ale aj vďaka mnohým drobným darcom z USA, Talianska, Španielska, Rakúska či Nemecka,“ informoval rektor. Podporovať katolícke univerzity kostolnými zbierkami je podľa neho štandardný spôsob, ktorý využívajú v USA alebo aj v blízkom Poľsku. Napokon, je to odporúčanie a prianie aj Božieho sluhu Jána Pavla II., ktorý v konštitúcii Ex corde Ecclesiae napísal: „(…)Nakoniec sa obraciam na celú Cirkev v presvedčení, že katolícke univerzity sú pre jej rast a rozvíjanie kresťanskej kultúry a ľudského pokroku neodmysliteľné. Preto je celé cirkevné spoločenstvo pozvané pomáhať katolíckym inštitúciám vyššieho vzdelávania, poskytovať im pomoc a podporovať ich v snahách o vlastný rozvoj a obnovu. Predovšetkým je však vyzvané chrániť práva a slobodu týchto inštitúcií vo svetskej spoločnosti a finančne ich podporovať…“

(zdroj: TK KBS)

Pridať komentár