Zatiaľ žiadne komentáre

Konala sa celoslovenská rada kresťanských animátorov

V uplynulých dňoch sa vo Važci stretlo takmer päťdesiat mládežníckych animátorov. Konala sa tam januárová Celoslovenská rada (CSR) Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Rokovania boli obohatené o duchovný program, ktorý na záver vystriedal spoločný oddych.

Dôležitou súčasťou programu bolo potvrdenie vedúcich oblastných centier na základe volieb spoločenstiev. Tí sa svojej zodpovednosti ujali na najbližšie dva roky. Väčšina vedúcich vo svojej službe pokračuje, v niektorých oblastných centrách nastala zmena. „Služba vedúceho oblastného centra zahŕňa komunikáciu s vedúcimi spoločenstiev a našimi členmi no taktiež administratívnu prácu. To si vyžaduje nie len ochotu, ale aj dostatok času. Vedúci si preto už počas svojho pôsobenia postupne vychovávajú svojich nástupcov. Z tohto dôvodu voľby vedúcich oblastných centier každé dva roky opakujeme,“ uviedol Peter Broz, koordinátor ZKSM pre západné Slovensko.

Účastníkom CSR bol predstavený nový projekt Líderskej animátorskej školy (LAŠ), ktorá má slúžiť na formáciu vedúcich spoločenstiev. Prostredníctvom tohto projektu chceme vychovať lídrov spoločenstiev k efektívnemu a zodpovednému vedeniu s jasnou víziou pre spoločenstvo. Cieľom LAŠ je zvýšiť u vedúcich spoločenstiev vodcovské zručnosti, duchovnú zrelosť a schopnosti motivovať iných,“ vysvetlil Ján Buc, predseda ZKSM.

V programe Celoslovenskej rady nechýbala modlitba, sväté omše a adorácia. Nedeľa, ako už tradične, patrila oddychu. „Našou snahou je skvalitniť komunikáciu a budovať osobné vzťahy s našimi členmi. Začať chceme práve od vedúcich. Preto sa počas celoslovenskej rady nevenujeme len organizačným záležitostiam, ale dávame priestor aj na turistiku a iné oddychové aktivity,“ uviedla Veronika Janusová, výkonná riaditeľka ZKSM. Združenie však nechce ostať iba pri tom. „Prácu našich vedúcich oblastných centier si veľmi ceníme. Do budúcnosti hľadáme ďalšie možnosti, ktorými ich chceme pozitívne motivovať v ich dobrovoľníckej práci. Plánujeme aspoň raz v roku pripraviť tzv. team buildingové podujatia, počas ktorých sa zameriame na duchovný rast a budovanie tímu,“ uviedol Peter Broz.

Medzi témami Celoslovenskej rady nechýbala aktuálna možnosť darovať dve percentá ZKSM pre prácu s mládežou. Vedenie ZKSM informovalo vedúcich oblastných centier o možnosti darovať časť svojej dane na konkrétne oblastné centrum či celoslovenské podujatie. „Mnohí ľudia chcú podporiť konkrétnu prácu s mladými ľuďmi v ich okolí. ZKSM pôsobí vo viac ako 500 mestách a obciach na Slovensku. Preto chceme umožniť darovať dve percentá z dane konkrétnemu miestu, pre ktoré sa darca rozhodne,“ dodala Janusová.

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže vykonáva svoju činnosť ako občianske združenie od roku 1990. V súčasnosti združuje takmer sedemtisíc mladých ľudí vo viac ako päťsto spoločenstvách po celom Slovensku. Každoročne organizuje viacero celoslovenských projektov pre mladých ľudí. Medzi ne patrí záchrana ruín kláštora sv. Kataríny, letné jazykové tábory Anem či známu púť mladých z Muráňa na Mariánsku Horu do Levoče. Zameriava sa taktiež na duchovnú formáciu a ďalšie vzdelávanie pracovníkov s mládežou formou animátorských škôl. Viac informácií o ZKSM nájdete na www.zksm.sk. 

(zdroj: TK KBS)

Pridať komentár