Miništrantský výlet do Bratislavy

Počas jarných prázdnin sa naši najaktívnejší miništranti pod dozorom pátra Kristiána zúčastnili výletu do Bratislavy. V priebehu troch dní navštívili mnoho známych pamiatok mesta, strávili spoločný čas v dome otcov pallotínov, posilnili sa duchovne na svätej omši a telesne na pizzi. Výlet sa vydaril a chlapcov povzbudil k ďalšej službe. ...

pokračovať v čítaní

Školské kolo Biblickej olympiády

Dňa 05.02.2016 sa v ZŠ Povýšenia sv. Kríža konalo školské kolo Biblickej olympiády. Víťazmi školského kola a zároveň postupujúcimi do okresného kola sa stali: Martin Bartoš, Sára Maľaková, Dominika Zekuciová. Spomedzi 16 žiakov 2. stupňa sa prebojovali do semifinále a finále šiesti žiaci, ktorí po náročnom plnení rôznych úloh z biblických kníh: 1 Samuelova a Evanjelium...

pokračovať v čítaní