Oktáva Všetkých svätých

Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých. Tieto sviatočné dni v živote človeka patria medzi spomienkové dni venované našim blízkym zosnulým. Kresťanstvo tento obyčaj prebralo a dalo mu nový obsah v podobe Sviatku všetkých svätých -1. novembra a následne 2. novembra – Pamiatke zosnulých. Učenie katolíckej cirkvi o posmrtnom živote hovorí, že...

pokračovať v čítaní

Slávnosť všetkých svätých

„Spas ľud svoj, Pane, daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi a svoj ľud ochraňuj svojím Krížom.“  „Len v Kríži nášho Pána Ježiša Krista je spása, nádej, láska.“ V tomto duchu sa niesla aj dušičková slávnosť na cintoríne v Smižanoch v nedeľu, 1. novembra, v popoludňajších hodinách. Vo veľkom počte zúčastnených a za pekného...

pokračovať v čítaní