Zatiaľ žiadne komentáre

Oktáva Všetkých svätých

Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých. Tieto sviatočné dni v živote človeka patria medzi spomienkové dni venované našim blízkym zosnulým.

Kresťanstvo tento obyčaj prebralo a dalo mu nový obsah v podobe Sviatku všetkých svätých -1. novembra a následne 2. novembra – Pamiatke zosnulých.

Učenie katolíckej cirkvi o posmrtnom živote hovorí, že po smrti má duša tri možnosti, buď odchádza do neba, do pekla, alebo do očistca. Očistec je prechodný stav pre tých, ktorí skončili pozemský život v stave Božej milosti a v priateľstve s Bohom a sú si istí svojou večnou spásou, ale musia sa očistiť od viny za ľahké hriechy a časné tresty. Časné tresty sa v pozemskom živote odpúšťajú dobrými a zbožnými skutkami. Preto tí, čo zomreli v Božej milosti, ale ešte nedosiahli potrebnú svätosť, musia pre spásu a vstup do neba podstúpiť očisťovanie.

Pri návšteve cintorína od 1. – 8. novembra môžu veriaci získať pre duše v očistci odpustky za ich tresty. Na získanie odpustkov je potrebné splniť tri podmienky: svätú spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca.

V našej farnosti sa stalo tradíciou, že farníci tento čas v mesiaci novembri prežívajú veľmi aktívne. Svedčí o tom aj návšteva cintorína, modlitby na úmysel sv. Otca, sv. omše za svojich blízkych zomrelých. Tento dušičkový čas prežívajú s veľkou dôverou a vierou v Božie milosrdenstvo a v Božiu dobrotu, že môžu vyprosiť mnohé milosti na sv. omši tiež účasťou na cintoríne spolu s našimi duchovnými otcami a zapálením sviece pri kríži, s modlitbou „Korunky Božieho milosrdenstva“ a modlitbou na úmysel sv. Otca, s prosbou o milosti pre duše v očistci.

Nedeľná popoludňajšia pobožnosť vo farskom kostole v Smižanoch je venovaná tým, ktorí  zomreli v tomto roku. Zapálenou sviecou a modlitbou si uctíme pamiatku všetkých zosnulých a následne návštevou cintorína.

Tento čas je spomienkou na našich blízkych. Nech aj nás tieto chvíle pri modlitbe v chráme či na cintoríne podnietia k tomu, že sme tu na tejto zemi len hostia a čas, ktorý máme ešte pred sebou máme využiť pre svoju spásu a na očakávané radostné stretnutie s našim  Pánom.

 

Pridať komentár